Missie

Het begeleiden van ontwikkeling van individuen, teams en organisaties zodat het functioneren tot volle bloei komt en resultaten met plezier kunnen worden gehaald.

Visie

Wanneer mensen in verbinding zijn met zichzelf, hun gevoelens en hun lichaam, wordt werken met passie mogelijk. Dit levert altijd meer op. In de eerste plaats voor de persoon maar ook altijd voor de context waarin hij of zij functioneert.
Coaching is gericht op het opheffen van belemmeringen en blokkades en vergroot het bewustzijn. Dit maakt keuzes mogelijk die leiden tot nieuw gedrag en persoonlijke ontwikkeling.
klear missie visie

KLEAR staat voor integriteit

KLEAR staat voor respect

KLEAR staat voor resultaat